Những ngày cuối cùng của năm “Covid” thứ nhất.
TƯỜNG AUDIO vẫn nhận show cho đến khi có thông báo mới nhé mọi người.

Những ngày cuối cùng của năm “Covid” thứ nhất.
TƯỜNG AUDIO vẫn nhận show cho đến khi có thông báo mới nhé mọi người.

BFAUDIOPRO hận hạnh được setup âm thanh và đồng hành cùng phòng trà Cung Đàn Xưa - Tp Đà Lạt
Đêm nhạc chủ đề “Người tình không đến” - ca sĩ hải ngoại GIAO LINH